top of page

Over ons

De kracht van architectuur zit in de mate waarin het antwoord kan geven op de werkelijke behoeften van eindgebruikers, opdrachtgevers en hun omgeving.

Dat kan alleen door goed te luisteren naar hun wensen en intensief samen te werken.

Door als architect tijdens het ontwerpproces de interactie, kennisdeling en wederzijdse inspiratie te bevorderen kan architectuur worden verrijkt en ontstaan gebouwen waarin mensen zich in alle opzichten goed voelen.

Architectenburo De Jong Drachten Friesland

innovatie  duurzaamheid  identiteit  interactie

Dat zijn onze kernwoorden, die liggen ten grondslag aan de visie van ons bureau,

met ruim 20 jaar ervaring en passie voor het vak.

Het schijnbaar onmogelijke mogelijk maken en onverwachte en grensverleggende oplossingen bieden.

Om vooruitgang te boeken moet je als architect buiten de bestaande kaders durven treden

en verder gaan dan de norm; processen doorbreken.

Dat betekent dat je doortastend moet zijn en de betrokken partijen vanaf het begin bij het proces

moet aansluiten, om zo de werkelijke behoeften van de opdrachtgever bloot te leggen.

 

Geïnspireerde samenwerking maakt innovatieve architectuur.

Wij verrichten werkzaamheden voor de bouwstart of ingebruikname van een gebouw.

Hierbij valt, naast het ontwerpen, te denken aan planningen, technische omschrijvingen en bestekken,

bouwvergunning-aanvragen, kostenramingen, veiligheidsplannen

bouwbegeleiding en overig bouwkundig advies.

Architectenburo de Jong  treedt op als vertrouwenspersoon en adviseur van de opdrachtgever. 

Dat kan alleen door goed te luisteren naar hun wensen en intensief samen te werken.

Door als architect tijdens het ontwerpproces de interactie, kennisdeling en wederzijdse inspiratie

te bevorderen kan architectuur worden verrijkt en ontstaan gebouwen waarin mensen

zich in alle opzichten goed voelen.

Heldere, moderne en tijdloze ontwerpen.

 

De kennis, individuele vaardigheden en specialismen van Architectenburo de Jong resulteren in heldere,

moderne en tijdloze ontwerpen, waarin de wensen van de opdrachtgever voorop staan. In de ontwerpen worden omgeving, eisen, budget, constructies, installaties en uitvoerbaarheid vroegtijdig geïntegreerd

 

Architectenburo de jong is lid van de Branchevereniging Nederlandse Architecten, 

BNA Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus
bottom of page