top of page

14 woningen
Middelgeast

Middelgeast type A
Middelgeast woning type B

Ligging: 

Het plan Middelgeast - Boornbergum is een wijk met aantrekkelijke combinatie van woningbouw, landschapsontwikkeling en recreatie. Landschappelijk ligt het plangebied op de overgangen van zandgrond in het oosten naar (klei-op-)veengronden in het westen.

De kern Boornbergum is ontstaan op de hoger gelegen zandgronden. Bebouwing ontstond hier op zandruggen in lintvorminge patronen. Vanouds zijn deze delen dichter beplant, met bosjes en singels. Nog steeds kenmerkt het gebied zich door een halfopen karakter met perceelsbeplantingen in de

vorm van elzensingels die de opstrekkende verkaveling accentueren.

 

Wensen:

Betaalbare woningen die anders zijn dan wat er destijds in en rond Drachten worden aangeboden.

Twee vrijstaande woningen en 12x een 2-onder-1kap.

 

Ontwerp:

De aantallen en de positie van de woningen staat vast binnen het stedenbouwkundig patroon.

De straat begint en eindigt met een vrijstaande woning. Er werd een lage gootlijn gevraagd.

De hedendaagse architectuur is opvallend en springt in het oog. Zo hebben de woningen allemaal

grote raampartijen tot aan de grond en ruime overstekken rondom de gevel.

De pannen tot aan de grond accentueren de grote overstekken en benadrukken het dorpse karakter.

De witte kaders rond de entrees en de carport geven de woning meer cachet. Door velen worden

de woningen als schuurwoning genoemd. 

 

Materialen:

De markante gevels en dakvlakken zijn bekleed met een keramische vlakke dakpan.

De stenen invullingen zijn een bruin gemêleerde steen in waalformaat. De witte kaders boeidelen

en  invullingsvlakken zijn in wit aluminium. Dit alles in combinatie met zwart houten geveldelen.

Periode

2019

Locatie

Boornbergum

Ontwerp

ir. R.J. de Jong

Realisatie

Hescobouw

Fotografie

Architectenburo de Jong

Type A
Type B
Middelgeast situatie plattegrong
bottom of page